27/10/2016

הורים יקרים שלום רב,

לפניכם פרוט תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ז

אגרת תשע"ז

הנהגת הורים - תרומה

 

חדש- מיזם ציוד אחיד לכל תלמיד