18/09/2016

להורים חברי הנהגות ההורים הכיתתיות (וועדי הכיתה) שלום !

ביום שלישי ה 27/09 בשעה 20:00 תתקיים בבית הספר ישיבה ראשונה לשנה"ל הנוכחית

 של מועצת הורי בית הספר –

כלל חברי ההנהגות הכיתתיות.

נשמח להשתתפות של כלל חברי הנהגות ההורים הכיתתיות בישיבה.

מצפים לראותכם,

הנהגת הורי בית הספר

 


  

הורים יקרים שלום רב,

לפניכם פרוט תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ז

אגרת תשע"ז

הנהגת הורים - תרומה

 

חדש- מיזם ציוד אחיד לכל תלמיד