הבנת סוגי המשכנתאות השונים – מדריך מקיף

הבנת סוגי המשכנתאות השונים חיונית לכל מי שמחפש לרכוש נכס. בהתחשב באופי ארוך הטווח של משכנתא, חיוני לבחור סוג משכנתא המתאים למצב הכלכלי ולציפיות העתידיות, שכן אירועי חיים כמו הרחבת משפחה, שינוי בעבודה או אבטלה יכולים להשפיע על היכולת להחזיר את ההלוואה

 

משכנתא צמודת מדד

סוג זה של משכנתא קשור למדד המחירים לצרכן. סכום ההחזר החודשי משתנה בהתאם לתנודות במדד. ישנם מסלולים שונים בקטגוריה זו, לרבות משכנתאות צמודות מדד בריבית קבועה, משתנה או קבועה למחצה. משכנתא מסוג זה מתאימה במיוחד למי שצופה שינויים במשק ומסתדר עם תנודות בהחזרים החודשיים.

 

משכנתא לא צמודה למדד

ישנם עוד סוגים של משכנתאות שלא צמודים לשום מדד או מטבע חוץ. האפשרויות כוללות משכנתאות בריבית פריים, משכנתאות לא צמודות בריבית קבועה, ומשכנתאות בריבית משתנה המבוססת על עוגני אג"ח לא צמודים. סוג זה של משכנתא אידיאלי עבור לווים המחפשים תנאי החזר יציבים וצפויים יותר.

 

משכנתא צמודה לדולר או אירו

מדובר במשכנתא שקלית בריבית משתנה, המשתנה בהתאם לשיעור המתעדכן מעת לעת. סוג זה מתאים למי שיש לו הכנסה או השקעות במטבעות אלה, שכן הוא מיישר את החזרי המשכנתא עם תזרים מטבעות אלו.

 

משכנתא צמודת מטבע

משכנתא זו צמודה לשערי החליפין של מטבעות זרים למיניהם. ההחזרים מתבצעים במטבע החוץ הצמוד. זוהי אפשרות טובה למי שמרוויח במטבעות זרים או מחפש הגנה מפני תנודות מטבע.

 

משכנתא לזכאים

משכנתא לזכאים ניתנת בתנאי זכאות ספציפיים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון. משכנתא זו מיועדת לבעלי תעודת זכאות מהמשרד. היא מאופיינת לעתים קרובות בתנאים נוחים עבור אנשים שונים.

 

משכנתא לכל מטרה

מדובר בהלוואה הנלקחת כנגד שווי הנכס לכל מטרה. זה מציע גמישות במונחים של אופן השימוש בכספים הלווים.

 

הלוואת גישור

הלוואת גישור היא אפשרות הלוואה לטווח קצר עד לקבלת כספים ממכירת נכס קיים או מקור אחר. האפשרויות כוללות החזר מלא בתום התקופה או תשלום ריבית לאורך כל תקופת ההלוואה עם תשלום קרן חד פעמית בתום.

 

משכנתא במסלול פריים

למשכנתא זו ריבית משתנה לפי ריבית הפריים שהיא ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%. היא מתאימה למי שמסתדרים עם תנודות ריבית ורוצים לנצל שיעורים נמוכים יותר.

 

תמהיל משכנתא

בחירת תמהיל של סוגי משכנתא שונים יכולה להיות החלטה אסטרטגית. מדובר בשילוב מסלולי משכנתא שונים תוך עמידה במגבלות ובתנאים שקבע בנק ישראל. כך למשל, רוכשי דירה ראשונה יכולים לממן עד 75% מערך הבית, בעוד שהמשקיעים מוגבלים ל-50%. תקופת ההלוואה יכולה להימשך עד 30 שנה, עם מינימום של 33% במשכנתא בריבית קבועה ומקסימום 66% במשכנתא בריבית משתנה. בנוסף, סכום ההחזר החודשי לא יעלה על 50% מההכנסה החודשית הפנויה.

 

לסיכום

בחירת סוג המשכנתא צריכה להתבסס על מצבים פיננסיים אינדיבידואליים, סובלנות לסיכון וציפיות עתידיות.

תמהיל משכנתא

אולי תאהבו גם את: